onsdag 15. april 2015

Arne Bendik Sjur - Einar Sigstad

I tillegg til å lage en presentasjon om 2 fotografer skulle vi og lage en presentasjon om 2 grafikere. Den ene skulle være valgt for deg, mens den andre kunne man velge selv.

Arne Bendik Sjur

Arne Bendik Sjur var født i Oslo i 1941 og har sin utdanning fra statens Håndverk- og kunstindustriskolen. 
Han debuterte sitt arbeid i 1967 og er nå kjent som en av de mer betydelige grafikerne her i landet.
Han bruker for det meste klassiske formater i trykkene sine, og bruker som oftest koldnålsraderinger.

Her er noe av hans arbeid.
Einar Sigstad

Einar Sigstad er født på Gjøvik i 1951 og har studert filosofi og litteraturvitenskap på Universitet i Oslo.
For øyeblikket bor og jobber han i Biri, hvor han jobber med både tresnitt og oljemaling.
Sigstad bruker sen vokst fjellfuru til platene hans som er kjørt gjennom en presse med høyttrykk for å få fram tre mønsteret som er et av kjennetegnene i tresnittene hans. I tillegg bruker han ofte mer enn en plate for hvert trykk.
Sigstad bruker mange forskjellige motiver, men de er som oftest lyriske naturskildringer, humoristiske eller samfunnkritiske.

Einar Sigstad - Ved et myrtjern

 


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar